Pavia

Create, explore and trade in the first-ever Cardano virtual world owned by its users.

hieu 2023-04-17 14:49:58

token PAVIA đang có giá hấp dẫn !!

Lưu 2023-03-15 10:23:00

Dự án tiềm năng, trend metaverse web3 so hot

Tony 2023-03-12 04:25:00

Dự án có trải nghiệm game lần đầu rất tiềm năng, nếu thành công thì trải nghiệm hơn hẳn Decentraland voi sandbox

Tung 2023-02-27 14:46:43

Theo roadmap thì bản game alpha sẽ ra mắt vào quý 3 năm nay